Cách gỡ bỏ logo WordPress trong Admin Bar

Nếu vì một lý do nào đó mà các bạn không muốn hiển thị logo WordPress trong phần quản trị (Admin Bar) thì đoạn code mà mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay sẽ giúp các bạn làm điều đó.

Để sử dụng đoạn code này, trước hết các bạn vào folder wp-content/themes/tên-theme-đang-dùng và kiếm file functions.php , nếu không có file này, thì các bạn có thể tự tạo thêm file mới và đặt tên là “functions.php” sau đó copy đoạn code bên dưới và dán vào nó

?php
function remove_wp_admin_bar_logo() {
global $wp_admin_bar;

$wp_admin_bar->remove_menu(‘wp-logo’);
}

add_action(‘wp_before_admin_bar_render’, ‘remove_wp_admin_bar_logo’, 0);
?>

 

Sau đó save lại và vào lại trang admin sẽ thấy kết quả.

Chúc các bạn thành công

0/5 (0 Reviews)