Youtiligent của Israel đã phát triển một giải pháp để giám sát việc bảo quản vắc xin đúng cách

Từ cà phê đến vắc xin. Youtiligent của Israel đã phát triển giải pháp IoT (Internet of Things) để xác minh rằng vắc xin đã được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp. Youtiligent đang thử nghiệm hệ thống với hai trong số bốn tổ chức quản lý y tế của Israel. Trước Covid, Youtiligent đã giám sát máy pha cà phê và kem!

5/5 (3 Reviews)