Thanh toán bằng ảnh tự chụp: Israel ra mắt phương thức thanh toán mới “Thanh toán bằng khuôn mặt”

Preciate của Israel đã phát triển một hệ thống nhận dạng khuôn mặt được gọi là “Thanh toán bằng khuôn mặt”. Người dùng đăng ký bằng ảnh selfie và sử dụng hệ thống để thanh toán hàng hóa và dịch vụ.

Nó đã được sử dụng tại Trung tâm mua sắm Azrieli ở Holon, nó phù hợp cho việc mua thức ăn nhanh, các cửa hàng có chương trình thành viên hoặc chỉ để nhận ra đúng khách hàng.

5/5 (1 Review)