Nokia 6.1 Plus đã bắt đầu được lên Android 10, người dùng kiểm tra thử nhé