Người Israel phát minh ra máy thở Corona với độ chính xác 98%