Israel đã phát triển chụp CT võng mạc để kiểm tra sớm bệnh Alzheimer

RetiSpec, một công ty Canada được thành lập ở Israel, đã phát triển RS1, sử dụng hình ảnh võng mạc viễn thị và AI để kiểm tra mặt sau của mắt. Nó có thể xác định các protein amyloid có hại và các bằng chứng khác cho thấy bệnh Alzheimer, ngay cả trước khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng.

Trong quá trình kiểm tra mắt nhanh, RetiSpec mở ra một cơ hội cho các can thiệp điều trị đặc biệt và cụ thể, nhờ đó sự tiến triển của bệnh có thể được làm chậm hoặc thậm chí ngăn chặn.

Công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của RetiSpec khai thác hình ảnh siêu kính cận kết hợp với công nghệ máy học để cho phép xác định nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí các dấu hiệu sinh học của bệnh Alzheimer nhiều năm trước khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện.

RetiSpec sử dụng các thuật toán máy tính và thị giác máy tính để phát hiện các dấu hiệu duy nhất của các dấu ấn sinh học của bệnh Alzheimer trong vòng vài giây.

 

5/5 (2 Reviews)