Google: Google Assistant mở đoạn nhạc 40 giây giúp bạn rửa tay tránh coronavirus – có phiên bản tiếng việt

Một điều được khuyến cáo phổ biến để giúp ngăn chặn coronavirus là rửa tay thường xuyên. 

Google mới phát hành phiên bản tiếng việt giúp rửa tay bằng mở đoạn nhạc 40 giây.

Trước hết bạn cần cập nhật google bản mới nhất

Sau đó gọi trợ lý ảo google assistant với câu lệnh tiếng anh: “hey google, help me wash my hand”.

với câu lệnh tiếng việt: “hey google, giúp tôi rửa tay”.

phiên bản tiếng anh:

Phiên bản tiếng việt:

5/5 (3 Reviews)