AI có thể soạn nhạc tốt?

Máy tính bây giờ có thể lái xe ô tô, xác định khuôn mặt và ghi âm bài phát biểu, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, nó sẽ mất nhiều thời gian để AI để giải quyết các nỗ lực sáng tạo. Trong tuần này giải mã, Bloomberg công nghệ của Natalia Drozdiak đáp ứng ba nhà soạn nhạc sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm cho âm nhạc, và cô và lưu trữ Aki Ito phân tích của họ Robo tạo bài hát.

 Bạn muốn nghe nhiều hơn? Đăng ký trên podcast của Apple và Pocket cast cho tập mới mỗi tuần. Giải mã là một podcast mà khám phá các dự án ẩn, ganh đua yên tĩnh và các sự thật khó chịu trong ngành công nghiệp kỹ thuật toàn cầu.

0/5 (0 Reviews)